Historie práskání bičem

Keltoviny - bičařské programy pro Vás
PRÁSK - Vypráskané setkání spolku Keltoviny

Historie
Druhy
Rozdělení
Údržba

Tradice v ČR
Tradice ve světě
Soutěže a setkání v ČR
Muzea
Mapa

Indiana Jones a jeho triky
Masopust v ČR
Káča s bičem
Whipipedia - vše o bičích
zajímavé odkazy - nákup, skupiny
Něco o mě a kontakt

logoBič je nástroj, který asi nevyvolává příliš pozitivní asociace; považuje se za nástroj spíše donucovací. Nicméně je starý téměř jako lidstvo samo. První biče vznikaly již v Neolitu, v mladší době kamenné, jako nezbytná pomůcka k lovu i chovu zvířat. Jak přesně vypadal se můžeme jen domnívat. V starověku se bič začal využívat i jako nástroj určený k trestání, a posléze i mučení lidí. Římské mozaiky a majolika datované asi na 2. a 3. století n. l. ukazují nástroje, které se jeví jako biče velmi podobné býkovci. Bičování, tedy používání biče, je často spojováno s Římany a jinými starověkými kulturami. Vzhledem k tomu, že stejné základní provedení nástroje je znázorněno v několika primárních zdrojích, zdá se pravděpodobné, že nejde o náhodné zobrazení. Že jde spíše o stylistické zobrazení biče, v současné době používaného zcela stejně, jako v době, kdy tyto výrobky byly vyrobeny. Například svatý Ananiáš z Damašku, snad jeden ze 72 učedníků Páně, byl roku 40 v Eleutheropolisu zbit býkovci a ukamenován.

biče a spol

V době středověku se bič mimo zemědělství (kočáry, povozy) prosadil především v námořnictví, kde právě pomocí biče nutili dozorci galejníky k vyšším výkonům. Dále se pomocí biče vyslýchali zločinci. Bič využívali i kejklíři a jiní umělci k pobavení obecenstva například k trefování růží v ústech.
U řady vojsk, v rámci vojenské samosprávy, byli provinilci od pozdního středověku trestáni svými spolubojovníky, což se později změnilo v rituální povinnost spolubojovníků podřízenou rozhodnutí majitele, nebo velitele jednotky, nebo zástupce státní moci. Z 18. a 19. století je jako trest doložena tzv. „ulička“, při níž vojáci vybaveni rákoskami, býkovci, popř. koženými řemeny postrojů nastoupili do řad tvořících uličku a za dozoru důstojníků a poddůstojníků museli bít trestaného vojáka, který musel projít touto uličkou oděn jen do půl těla, podle výše trestu i několikrát.

biče a spol

Nadzvukový bič se používá nejméně tři tisíce let a teprve v roce 1958 bylo prokázáno, že to byla skutečně špička biče (práskačka), která prolomila zvukovou bariéru, která způsobila zřetelné prasknutí bičem tzv. bang. Ve druhé polovině 20. století došlo k oživení zájmu o práskání bičem, k čemuž přispěl videoklip „Whip It“ skupiny Devo, nebo uvádění filmů s hrdinou Indiana Jonesem. Silně romantizovaná hlavní kladná postava zde používá dlouhý bič nejen jako nástroj a zbraň. Obratnost v používání nástroje zobrazená filmovým uměním jako symbol síly a schopností, ve spojitosti s výrazným hrdinou, vedla ke zvýšenému zájmu o používání biče jako koníček, v divadelním umění a při soutěžích.

biče a spol

Do 20. století byl bič využíván pro jeden základní - hlavní účel (pracovní využití), ale moderní biče výrobci navrhují pro různé specifické účely a styly použití.
V současné době vyrábějí biče na zakázku jednotliví sedláři či brašnáři především pro jezdecký sport, westernové rodeové závody a bičařské nadšence. Po roce 1989 se těchto výrobců objevilo značné množství. Stejně tak se k nám začaly dovážet strojově vyráběné biče ze zahraničí, které ale postrádají kvalitu ruční práce.

A nakonec bych zmínil něco málo z pohádkového prostředí. Prakticky v každé pohádce, kde se objeví čert, je zároveň i bič. Tedy hlavně v rukou Lucifera jako nástroj moci a nadřazenosti...

Informace o historii stále shromažďujeme.
Bohužel informací je pomálu a jsme rádi za každou novou větu k historii.

biče a spol


PISTOLNICKÁ SHOW, KOLT SHOW, WESTERN SHOW, PRÁSKÁNÍ BIČEM, KELTOVINY, KEJKLÍŘI, ŠERMÍŘI, SHOW S BIČI,
KOVBOJOVÉ, INDIÁNI, COUNTRY TANCE, LINE DANCE, PRODUKCE, DĚTSKÉ DNY, SLAVNOSTI, DALŠÍ PROGRAM, KULTURNÍ PROGRAM
BIČ, PISTOLE, ČERTI, POHÁDKY, RADAMBUK, SPOLEK, SDRUŽENÍ, KROUŽKY, KURZY, MINIŠKOLIČKA, DĚTI, MLÁDEŽ, ZÁBAVA K obrázkům - width="400" height="65" border="0